ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.  TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi SATICI tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

2.  TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi
Bakanlık : T.C. Ticaret Bakanlığı
SATICI : Ürün ve hizmet sunduğu websitesi/dijital platformu sağlayan/işleten şirket FLOW International Turizm Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “ FIT veya SATICI ”)
Hizmet :

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Platform : www.flowinternationl.com.tr/trading
Aracı/Sağlayıcı : Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal ve hizmet sunan ya da mal ve hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi
Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi
Taraflar : SATICI ve ALICI
Ürün veya Ürünler : Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi mallar
Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

3.  SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Unvanı : sale.order()
Satıcının Açık Adresi sale.order()
Satıcının Telefonu : sale.order()
Satıcı Mersis No : sale.order()
Satıcı E-Posta : sale.order()
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi : İade kodu alındığında tarafınıza bilgilendirilen kargo firmasıyla iadenizi gönderebilirsiniz.

4.  ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvan :
Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis No :
Aracı Hizmet Sağlayıcısı Açık Adresi :
Aracı Hizmet Sağlayıcı Tel. Numarası :
Aracı Hizmet Sağlayıcı E-posta Adresi :

5.  SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI

  5.1.  Ürün/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır. 5.2.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 5.3.  Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Kargo Tutarı -
VARSA PROMOSYON /İNDİRİM TUTARI sale.order() sale.order()
TOPLAM sale.order() sale.order()
Teslimat Adresi : sale.order()
Teslim Edilecek Kişi : sale.order()
Alıcının Telefonu : sale.order()
Fatura Adresi : sale.order()
Sipariş Tarihi : sale.order()

Teslimat Şekli : Kargo

Yurtiçi (Türkiye) : Kural olarak 2-7 gün içinde

Yurtdışı : Kural olarak 7-15 gün içinde

Yurtdışı Satışlar İçin Vergi Masraflar Bilgilendirmesi:

Yurtdışı gönderiler için ithalat vergi, harç ve sair yükümlülükler, varış ülkesinde ALICI tarafından ödenecektir. Bu meblağlar, ülkeye göre değişebilir ve SATICI, sipariş vermeden önce sizi bu muhtemel maliyetleri araştırmanız konusunda ikaz etmektedir.

Sipariş ülkenize vardığında, harç ve vergileri ödemeyi reddederseniz, ürünler masrafları ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilecektir. Bu durumda, SATICI, ALICI’ dan tahsil ettiği meblağdan iade sebebiyle yaptığı tüm meblağları mahsup edecek ve bakiye bir meblağ kalırsa bu meblağı ALICI’ ya 15 işgünü içinde iade edecektir.

Söz konusu ürün bedeli, ürün SATICI’ nın kendi ürünü ise SATICI nam ve hesabına, aracı ürünü ise SATICI güvencesi kapsamında, aracı nam ve hesabına, SATICI tarafından ALICI’ dan tahsil edilmektedir. ALICI, malın bedelini ve sair eklerini SATICI’ ya ödemekle, sözleşme konusu borcunu ödemiş sayılacaktır.

6.  ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli : sale.order() sale.order()
Kargo Ücreti : -
Taksit Farkı : -
Toplam Sipariş Bedeli : sale.order() sale.order()
Sipariş Tarihi : sale.order()
Ödeme Şekli ve Planı : Credi (ATM) Kartı

Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Teslim Şartları : sale.order()

Teslim Alacak Kişiler : sale.order()

7.  CAYMA HAKKI

7.1. ALICI hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.

a)  Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)  Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)  Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

7.2. ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini Websitesi üzerinden SATICI’ya ulaştırır. SATICI, ALICI’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür.

7.3.  Söz konusu mal/hizmet bedeli ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

7.4.  ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI’ ya yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya geri gönderir.

7.5.  ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

7.6.  ALICI iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

7.7.  Mal ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

7.8.  Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

8.  CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

8.1.  ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’ nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b)  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c)  Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç)  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)  Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

9.  GENEL HÜKÜMLER

9.1.  ALICI websitesi üzerinden vereceği siparişlerde birden fazla kategoriden aynı sepet içerisinde sipariş verebilecektir. SATICI, ALICI’nın birden fazla kategoriden vereceği siparişler için birden fazla fatura kesebilecektir. ALICI, SATICI tarafından kendisine birden fazla fatura keserek kendisine gönderilmesini kabul eder. SATICI, ALICI’nın farklı kategorilerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

9.2.  Sözleşme konusu ürün, yurtdışı satışlarındaki istisnalar mahfuz kalmak şartı ile yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın ürünü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere yurtiçi satışlarda en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

9.3.  Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.

9.4.  Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

9.5.  ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

9.6.  ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

9.7.  Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

9.8.  Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).

9.9.  SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

10.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

10.1.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

10.2.  ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

10.3.  ALICI tarafından website’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler,  SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

10.4.  ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

10.5.  SATICI’ya ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

10.6.  SATICI’ya ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

11.  İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

PRELIMINARY-INFORMATION FORM

1. PARTIES AND SUBJECT

The subject of this Preliminary Information Form is to be informed in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Consumers and the Regulation on Distant Agreements regarding the distant agreement between the BUYER and the SELLER. In addition, information in accordance with the Distant Agreement Regulation is included in this Preliminary Information Form. The BUYER will be able to follow the information regarding the preliminary information form and the distant sales agreement on the "My Account" page, to which the membership is connected, and change the information given about the order on the "My Account" page. The preliminary information form and the distant sales agreement are recorded by the SELLER, and the BUYER will be able to access the texts from the "My Account" page at any time.

2. DEFINITIONS

In the implementation and interpretation of said agreement, the terms written below will refer to the written explanations.

BUYER : Natural or legal person who acquires, uses or makes use of a good or service for non-commercial or non-professional purposes

Ministry : Ministry of Commerce of Turkish Republic

SELLER : Company that provides / operates the website / digital platform where it offers products and services FLOW International Turizm Tic. Ltd. Şti. (Hereby “FIT or SELLER”)

Service : The subject of any consumer transaction other than providing goods that are made or committed to be made in return for a fee or benefit

Law : Nr. 6502  Consumer Protection Law

Platform : www.flowinternationl.com.tr/trading

Intermediary/Provider : A natural or legal person who provides goods and services to the consumer for commercial or professional purposes, including public legal entities, or acts on behalf or account of the provider

Agreement : The Distant Sales Agreement made between the Seller and the Buyer

Parties : The SELLER and the BUYER

Product(s) : Subject to shopping; movable property, residential or holiday immovable property and software, sound, image and all similar intangible goods prepared for use in electronic environment

Regulation : Distant Sales Regulation

3. SATICI BİLGİLERİ

SELLER Address : sale.order()
SELLER Address sale.order()
Seller Telephone : sale.order()
Seller Mersis Nr : sale.order()
Seller E-Mail : sale.order()
Cargo Company to be sent by the Buyer to the Seller in case of Return : You can send your return with the cargo company : notified to you when the return code is received

4.  INTERMEDIARY/PROVIDER INFORMATIONS

Name/Surname/Title :

Mersis Nr :

Address :

Telephone Nr :

E-Mail :

5. BASIC QUALIFICATIONS AND PRICE OF THE CONTRACT SUBJECT GOODS AND SERVICES

5.1. The basic features (type, quantity, brand / model, color, number) of the product / service are available on the website of the SELLER. The main features of the product are located on the relevant page where the product is advertised, on the order summary page and below.

5.2. The prices listed and announced on the site are the sales price. The announced prices and promises are valid until they are updated and changed. The prices announced periodically are valid until the end of the specified period.

5.3. The sales price of the contract goods or service, including all taxes, is shown in the table below.

Product Information Quantity Cash Price Subtotal (VAT Inc.)
Cargo Fee -
Promotion/Discount Amount sale.order() sale.order()
TOTAL sale.order() sale.order()
Delivery address : sale.order()
Person to be delivered : sale.order()
Recipient's Phone : sale.order()
Billing address : sale.order()
Order date : sale.order()

Delivery Method: Cargo

Domestic (Turkey): Probably within 2-7 days

Overseas: Probably within 7-15 days

Tax Expenses Information for Foreign Sales:

Import taxes, duties and other liabilities for international shipments will be paid by the BUYER in the destination country. These amounts may vary by country and the SELLER warns you to investigate these possible costs before placing an order.

When the order arrives in your country, if you refuse to pay the duties and taxes, the products will be returned to the SELLER at the BUYER's expense. In this case, the SELLER will offset all the amounts it has made due to the refund from the amount collected from the BUYER, and if there is an amount remaining, the SELLER will return this amount to the BUYER within 15 working days.

The price of the product in question is collected on behalf and account of the SELLER if the product is the SELLER's own product, and the intermediary product is collected from the BUYER on behalf and account of the intermediary under the warranty of the SELLER. The BUYER will be deemed to have paid the contractual debt by paying the price of the goods and other attachments to the SELLER.

6. PAYMENT AND DELIVERY TERMS

Total Product Cost Excluding Shipping: sale.order() sale.order()

Shipping fee : -

Installment Difference: -

Total Order Cost: sale.order() sale.order()

Order date : sale.order()

Payment Method and Plan: Credit (or Debit) Card

Delivery Terms will be applied as indicated on the product page:

Delivery Terms: sale.order()

Recipients: sale.order()

7. RIGHT OF WITHDRAWAL

7.1. The BUYER may return the purchased goods / services within 14 (fourteen) days from the date of delivery, using the right of withdrawal, without undertaking any legal or criminal liability and without any justification.

7.2. Notifications regarding the right of withdrawal and the Agreement will be displayed through the communication channels specified on the website. Communication channels for withdrawal notification can be accessed on the website of the SELLER.

7.3. In order to use the right of withdrawal, the SELLER must be notified in accordance with the provisions of the legislation and the option of using the right of withdrawal on the website.

7.4. If the right of withdrawal is exercised:

a) The BUYER returns the goods to the SELLER by the contracted cargo company within 10 (ten) days after the right of withdrawal has been exercised.

b) The box of the goods to be returned within the scope of the right of withdrawal, its packaging, if any, standard accessories, if any, other products gifted with the goods must be returned in full and without damage.

7.5. The BUYER is not responsible for the changes and deteriorations that occur if the product is used in accordance with its operation, technical specifications and usage instructions during the withdrawal period.

7.6. Within 14 (fourteen) days following the exercise of the right of withdrawal, the cost of the goods will be returned to the BUYER as paid. While the goods are returned to the SELLER, the original invoice submitted to the BUYER during the delivery of the goods must also be returned by the BUYER.

7.7. As long as the BUYER sends the goods to be returned to the SELLER through the contracted cargo company of the SELLER specified in the preliminary information form, the return shipping fee belongs to the SELLER. If the SELLER does not have a contracted cargo company branch in the place where the BUYER is located for the return, the BUYER can send it with any cargo company, in this case the shipping fee belongs to the SELLER. The SELLER is not responsible for the return cargo price and the damage to be incurred during the shipping process of the goods if the SELLER, specified in the Preliminary Information Form to be returned by the BUYER, sends it with a cargo company other than the contracted cargo company.

7.8. In cases where the BUYER exercises the right of withdrawal or the product subject to the order cannot be supplied for various reasons or the arbitration committee decides to refund the price to the BUYER, if the shopping is made by credit card and in installments, the credit card refund procedure is as follows:

8. CONDITIONS THAT THE RIGHT OF WITHDRAWAL CANNOT BE USED

The BUYER cannot use the right of withdrawal in the following conditions:

a) for goods or services whose prices vary depending on fluctuations in financial markets and are not under the control of the SELLER

b) for goods prepared in line with the consumer's wishes or personal needs

c) for the delivery of perishable or expired goods

ç) for the goods whose protective elements such as packaging, tape, seal, package have been opened after delivery; Contracts for the delivery of those whose return is not suitable for health and hygiene.

d) for goods that are mixed with other products after delivery and cannot be separated by their nature.

e) the books, digital content and computer consumables provided in the material environment if the protective elements such as packaging, tape, seal, package are opened after the delivery of the goods.

f) for the delivery of periodicals such as newspapers and magazines other than those provided under the subscription agreement.

g) for the use of leisure time for the purpose of accommodation, moving furniture, car rental, food and beverage supply and entertainment or recreation, which should be made on a specific date or period.

ğ) for services performed immediately in electronic environment and intangible goods delivered to the BUYER instantly.

h) related to the services started with the approval of the BUYER before the right of withdrawal expires.

Services in areas such as travel, accommodation, restaurant, entertainment sector with foodstuffs, beverages or other daily consumption items delivered to the residence of the BUYER with regular deliveries of the SELLER, which are excluded from the application area of the Distant Agreement Regulation of the Contractual Goods / Services. ) In case of being comprised of the types of goods / services, the right of withdrawal cannot be exercised because the provisions of the Regulation on Distant Agreements cannot be applied to the legal relationship between the BUYER and the SELLER.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1. The BUYER accepts, declares and undertakes that he has read the preliminary information about the basic characteristics, sales price and payment method and delivery of the order on the website, and gives the required confirmation electronically. The BUYER may convey their requests and complaints as a consumer to the above-mentioned SELLER contact information and / or the channels provided by the website. After confirming the Preliminary Information Form electronically, prior to the establishment of the Distant Sales Agreement; BUYER accepts he has received and understood the basic features of the products ordered, the price of the products including taxes, payment and delivery information correctly and completely.

9.2. Each product subject to the contract is delivered to the person and / or organization at the address indicated by the BUYER within the period specified in the preliminary information section on the website, depending on the distance of the BUYER's place of residence, provided that it does not exceed the legal period of 30 days in domestic sales. If the SELLER fails to fulfill its action within this period, the BUYER may terminate the Agreement. The delivery date stated on the website as "estimated delivery date" is stated as an estimate and this expression does not contain any commitment. These products will be delivered to the BUYER within 30 days at the latest as specified in the legislation. If the BUYER or the person to be delivered is not at the address at the time of delivery, the SELLER is not responsible for the damages and expenses caused by the BUYER's late delivery and / or not receiving the product at all.

9.3. The SELLER shall deliver the product subject to the Agreement in full, in accordance with the qualifications specified in the order, and with the information and documents required by the law, if any, with the warranty documents, user manuals, without any defects, in accordance with the requirements of the legal legislation and SELLER declares and undertakes to perform, to maintain and increase the service quality, to show the necessary attention and care during the performance of the work, to act with prudence and foresight.

9.4. The SELLER may supply a different product with equal quality and price by informing the BUYER and obtaining its explicit approval before the contractual performance obligation expires.

9.5. The BUYER agrees that it will confirm this Agreement electronically for the delivery of the  Product, and if the product price is not paid for any reason and / or is canceled in the bank or financial institution records, the SELLER's obligation to deliver the contractual product will end. The BUYER acknowledges, declares and undertakes that the SELLER does not have any responsibility for the payments made to the SELLER by the bank and / or financial institution whose failure code was sent by the bank and / or financial institution for any reason.

9.6. If the price of the product subject to the Agreement is not paid to the SELLER by the relevant bank or financial institution as a result of the unfair use of the BUYER's credit card by unauthorized persons after the delivery of the Product subject to the Agreement to the BUYER or the person and / or organization at the address indicated by the BUYER, the BUYER accepts, declares and undertakes that it will return the subject product to the SELLER within 3 days, shipping costs to the BUYER.

9.7. The BUYER will inspect the contractual goods / service before receiving; crushed, broken, torn packaging, etc. will not receive the damaged and defective goods / services from the cargo company. The delivered goods / services will be deemed to be undamaged and intact. Careful protection of the goods / services after delivery belongs to the BUYER. If the right of withdrawal will be used, the goods / services should not be used. The invoice must be returned.

9.8. Unless otherwise, the delivery costs of the goods belong to the BUYER. If the SELLER has declared on the website that the delivery fee will be covered by him, the delivery costs will be borne by the SELLER. The delivery of the goods is made if the stock of the SELLER is available and within the promised time after the payment is made. 

9.9. In cases where the fulfillment of the goods or services subject to the order becomes impossible, the SELLER must notify the BUYER in writing or with the BUYER data storage within 3 (three) days from the date of learning about this situation and all payments collected, including delivery costs, It must be returned within fifteen days at the latest. If the product is out of stock, it is not considered as impossible to fulfill the goods act. In the payments made by the BUYER by credit card, the average process of reflecting the amount returned to the credit card by the bank to the BUYER account by the bank may take 2 (two) to 3 (three) weeks, and the reflection of this amount on the accounts of the BUYER after the return of this amount to the bank. The BUYER accepts, declares and undertakes that it cannot hold the SELLER responsible for possible delays.

10. RULES ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, COMMERCIAL ELECTRONIC MESSAGE AND INTELLECTUAL RIGHTS 

10.1. Name, surname, e-mail address of the BUYER, which can be defined as personal data within the scope of the Personal Data Protection Law No.6698, T.C. ID number, demographic data, financial data, etc. informations; To receive orders, to provide products and services, to develop products and services, to solve systemic problems, to perform payment transactions, to use in marketing activities about orders, products and services - in case of prior approval - to update the information of the BUYER and to manage and maintain memberships In order to fulfill the distant sales agreement and other agreements established between the BUYER and the SELLER and for the technical, logistics and other similar functions of the third parties to be provided by the SELLER, the above-mentioned data can be recorded by the SELLER, affiliates and third parties and / or organizations indefinitely, in written. It can be stored, used, updated, shared, transferred and processed in other copies in magnetic archives.

10.2. SMS / text message, instant notification, automatic call by the SELLER for credit card and membership information, transactions, applications for the purpose of promotion, advertising, communication, promotion, sales and marketing of all kinds of products and services in accordance with the current legislation. Commercial electronic communications can be made by computer, telephone, e-mail / mail, fax, other electronic communication means, the BUYER has accepted the sending of commercial electronic messages.

10.3. The necessary precautions for the security of the information and transactions entered by the BUYER on the website are taken within the scope of the current technical possibilities in the system infrastructure of the SELLER, according to the nature of the information and transaction. However, since the information in question is entered from the devices belonging to the BUYER, it is the responsibility of the BUYER to take necessary measures, including those related to viruses and similar harmful applications, in order to protect them by the BUYER and not to be accessed by unrelated persons.

10.4. The BUYER may reach the SELLER through the specified communication channels and request the cessation of data usage-processing and / or communications at any time. According to the BUYER's explicit notification on this matter, personal data transactions and / or communications to its party are suspended within the legal maximum period; In addition, if he / she wishes, his / her information other than legally required and / or possible shall be deleted from the data recording system or made anonymous in an anonymous way. If the BUYER wishes, the transactions related to the processing of personal data, the persons to whom it is transferred, correction in case of incomplete or incorrect information, notification of the corrected information to the relevant third parties, deletion or destruction of the data, objection to the occurrence of a result against him by automatic systems, the data is against the law. In case of damage due to processing, the BUYER can always apply to the SELLER and get information. The said applications will be examined and the SELLER will reply to the BUYER within the period stipulated in the legislation.

10.5. Regarding all kinds of information and content of the website and their arrangement, revision and partial / full use; Except for those belonging to other third parties according to the agreement of the SELLER; all intellectual and industrial rights and property rights belong to the SELLER.

10.6. Their privacy-security policies and terms of use apply to other sites accessed on the website, the SELLER is not responsible for any disputes and negative consequences that may occur.

11. STATE OF DISPUTES

Consumer Arbitration Committees and Consumer Courts in the place where the BUYER purchases the Goods or the Service and the place of residence are authorized in the implementation of this Preliminary Information and in the resolution of the dispute arising from this contract. District / provincial consumer arbitration committees are authorized for consumer demands in line with the lower and upper limits specified in the Law No. 6502 on the Protection of Consumers.