GİZLİLİK POLİTİKASI   

1)     VERİ SORUMLUSU/TEMSİLCİSİ:  

FLOW International Turizm Tic. Ltd. Şti.

Adres: Kocatepe Mah. La Martin Cad. Demircioğlu İş Merkezi

No: 40/7 Kat: 5 Beyoğlu – İstanbul – Türkiye

2)     KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ :  

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,  Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek için kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işliyoruz.

 

3)      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI:  

 

Kişisel bilgileri, Alıcılara daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, Alıcıların ilgi alanlarına daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmasını sağlamak gibi yukarıda açıklanmış gizlilik politikasında belirtilen amaçlar için işliyoruz. 

 Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

4)      KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:  

 

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan sebeplerle, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için Şirket tarafından otomatik olarak, fiziki ortamda, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmi belgeler üzerinden; elektronik ortamda ise e-mailler, cep telefonu uygulamaları, çağrı merkezi, web sitelerimiz ve bu sitelerimizde çalışan çerez ve piksel gibi  teknolojiler, sosyal medya hesapları, şirketimizin faaliyetlerine özgülenmiş olan yazılımlar, online iletişim formları ve şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu iş ortakları üzerinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde toplanmaktadır.

 

5)     KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ  

6698 Sayılı Kanunun 7.maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine şirket, kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hale getirir.

6)     KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

 1.  İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2.  İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (4.) ve (5.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9.  KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini,

talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz ve bu haklarınızı Şirketimize başvurarak kullanabilirsiniz. Bu maddedeki haklarınızı, yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

7)     ÇEREZLER  

Çerez nedir?

 

Çerez, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde saklanan küçük miktarda veridir. Web sitesi veya uygulama sahibi (bu durumda FLOWINTERNATIONAL.com) tarafından ayarlanan tanımlama bilgilerine "birinci taraf tanımlama bilgileri" denir. Web sitesi sahibi dışındaki taraflarca belirlenen tanımlama bilgilerine "üçüncü taraf tanımlama bilgileri" denir. Çerezi devre dışı bırakmazsanız veya silmezseniz, Platforma erişmek için aynı tarayıcıyı veya mobil cihazı her kullandığınızda, web sunucularımız Platform ziyaretiniz hakkında bilgilendirilir ve dolayısıyla ziyaretiniz hakkında bilgi sahibi olabiliriz ve kullanım şekliniz. 

 

Neden çerez kullanıyoruz?

 

Birinci ve üçüncü taraf çerezlerini çeşitli nedenlerle kullanıyoruz. Platformumuzun çalışması için teknik ve / veya güvenlik nedenleriyle bazı çerezler gereklidir ve bunlara "temel" veya "kesinlikle gerekli" çerezler diyoruz. Birinci taraf çerezleri, esas olarak Platformumuzda temel işlevselliği etkinleştirmek için sunulur; Kullanıcıların web sayfalarımızı nasıl kullandığını ve kullanımlarını nasıl iyileştirebileceğimizi anlamamıza yardımcı olan web analizi tanımlama bilgileri dahil. Örneğin, FLOWINTERNATIONAL.com alışveriş sepetinize eklenen ürünleri hatırlamamızı ve FLOWINTERNATIONAL.com hesabınızda oturum açtığınızda sizi tanımamızı sağlamak için temel veya kesinlikle gerekli çerezleri kullanırız.

 

Ayrıca sosyal medya çerezleri de kullanıyoruz. Platform üyeliğine kaydolabilir ve Platform içeriğini Facebook ve Twitter gibi sosyal medya aracılığıyla "paylaşabilirsiniz". Bazen YouTube gibi web sitelerinden videolar yerleştiririz. Bu web sitelerinin, ilgili web sitelerinde bulabileceğiniz, bilgi kullanımlarını düzenleyen kendi gizlilik politikaları vardır.

 

Ayrıca, ziyaret kalıplarını araştırarak ve ilgi alanına dayalı reklamlar yürüterek Platformumuzdaki deneyimi geliştirmek için Platform ziyaretçilerinin ilgi alanlarını izlememizi ve hedeflememizi sağlamak için çerezler kullanırız; Ortaklarımızın Platformlara yapılan kullanıcı ziyaretlerini izlemelerine yardımcı olmak; ve promosyonlardaki ilerlemeyi ve katılımı izlemek. Bu amaçlar için birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz.


Flow International Turizm Ticaret Limited Şirketi gizlilik politikası çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak istemeniz halinde aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Destek saatlerimiz hafta içi her gün ve cumartesi günü 09:00 - 18:00 arasıdır.


Telefon: 0212 297 11 42 / 0212 297 11 41


E-posta: secretary@flowunivers.com


Flow International Turizm Ticaret Limited Şirketi


MERSİS No: 0388137668500001

Vergi Dairesi ve No: Beyoğlu V.D. / 3881376685

PRIVACY POLICY  

1) DATA CONTROLLER/REPRESENTATIVE:  

FLOW International Turizm Tic. Ltd. Şti.

Address: Kocatepe Mah. La Martin Cad. Demircioğlu Business Center

No: 40/7 Kat: 5 Beyoglu - Istanbul - Turkey

 2) WHAT PURPOSE OF PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED:  

 To record the address and other necessary information for communication, to confirm the identity of the customer / customer through the website / mobile applications, to provide a better shopping experience to our customers, to provide information to our customers about our products that our customers may be interested in, "taking into account the interests of our customers", to convey campaigns, We process your personal data within the framework of the Personal Data Protection Law No.6698 in order to communicate with our customers about the terms, current status and updates of the agreements we have concluded under the relevant articles of the Law on the Protection of the Consumer and the Distance Sales Contract.

  3) TO WHOM AND FOR WHICH PURPOSE THE PROCESSED PERSONAL DATA WILL BE TRANSFERRED:  

We process personal information for the purposes specified in the privacy policy described above, such as providing Buyers with a better shopping experience, enabling Buyers to reach their interests faster and more conveniently.

Your personal data collected; In line with the realization of the above objectives by the Company for the purposes stated above; Rules regarding the transfer of personal data specified in Articles 8 and 9 of the Law to our dealers, business partners, suppliers, legally authorized public institutions and private persons or organizations and third parties and the legal reasons for the processing of personal data stipulated in Articles 5 and 6 of the Law can be transferred accordingly.

4) METHOD AND LEGAL REASON OF COLLECTING PERSONAL DATA:  

Your personal data, for the reasons explained above, automatically by the Company in order to achieve the stated purposes, in physical environment, through printed forms and official documents you have submitted to us; In electronic environment, e-mails, mobile phone applications, call center, our websites and technologies such as cookies and pixels working on these sites, social media accounts, software specific to our company's activities, online communication forms and our company's business partners. It is collected within the framework of the Law on Protection of Personal Data.

5) DELETING, REMOVING, ANONYMING PERSONAL DATA  

Although it has been processed in accordance with the law Article 7 of Law No. 6698, if the reasons for its processing disappear, the company deletes, removes or anonymizes the personal data, either ex officio or upon the request of the data owner, in accordance with the guidelines published by the public authority.

6) RIGHTS WITHIN THE SCOPE OF KVKK  

Pursuant to the Law on Protection of Personal Data, your personal data,we would like to remind you that you have the right to request and you can use these rights by contacting our Company such as below;

 1.  Learning whether it has been processed,

 2. Requesting information if processed,

 3. Learning the purpose of processing and whether it is used appropriately,

 4. To know the third persons to whom he / she is transferred at Turkey / abroad,

 5. Requesting correction if it is incomplete / incorrectly processed,

 6. Request deletion / destruction within the framework of the conditions stipulated in Article 7 of the KVKK,

 7. Requesting that the third persons to whom it is transferred be notified of the transactions carried out in accordance with the paragraphs (4.) and (5.) above

 8. Object to the emergence of a result against you because it is analyzed exclusively with automatic systems,

 9. In case you suffer damage due to processing in violation of KVKK,

We reserve the right to demand from you the expenses to be made by our Company for the fulfillment of your rights in this article, according to the tariff specified in the 13th article titled "Application to the data controller" of the KVKK.

7) COOKIES  

What is a cookie?

 A cookie is a small amount of data sent to your browser and stored on the hard drive of your computer or mobile device. Cookies set by the website or application owner (in this case FLOWINTERNATIONAL.com) are called "first party cookies". Cookies set by parties other than the website owner are called "third party cookies". If you do not disable or delete the cookie, each time you use the same browser or mobile device to access the Platform, our web servers will be notified of your visit to the Platform and therefore we may be informed about your visit and how you use it.

Why do we use cookies?

We use first and third party cookies for various reasons. Certain cookies are required for our platform to work for technical and / or security reasons and we call them "essential" or "strictly necessary" cookies. First party cookies are mainly served to enable basic functionality on our Platform; Including web analytics cookies that help us understand how users use our web pages and how we can improve their use. For example, we use essential or strictly necessary cookies to allow us to remember products added to your FLOWINTERNATIONAL.com shopping cart and recognize you when you log into your FLOWINTERNATIONAL.com account.

We also use social media cookies. You can sign up for Platform membership and "share" the Platform content via social media such as Facebook and Twitter. Sometimes we post videos from websites like YouTube. These websites have their own privacy policies governing their use of information, which you can find on their respective websites.

In addition, we use cookies to enable us to track and target the interests of  Platform visitors in order   to improve the experience on our Platform by researching visit patterns and running interest-based advertising; Helping our partners track user visits to the Platforms; and monitoring progress and participation in promotions. We use first and third party cookies for these purposes

For further information about Flow International Turizm privacy policy and cookies, you would contact us through the following communicaiton channels. Our support hours every Monday to Saturday from 09:00 to 18:00

Phone: 0212 297 11 42 / 0212 297 11 41

E-posta:secretary@flowunivers.com

Flow International Turizm Ticaret Limited Şirketi

Mersis No:0388137668500001

Vergi Office ve ID: Beyoğlu V.D. / 3881376685